omhead

Selskapet Slemmestad Brygge as ble stiftet i 2000. I dag er Røyken kommune sterkt inne på eiersiden. Vi brenner for fremtidsrettet stedsutvikling. Stedsutvikling er ikke noe som bare skjer. Stedsutvikling krever vyer og visjoner – og ikke minst lyst, evne og vilje til å omsette dem i virkeligheten. Det har vi!

Vår hovedvirksomhet er forvaltning og utvikling av eiendom på Vaterland i Slemmestad. Vi så tidlig potensialet i det forfalne industriområdet, og etter noen års innsats er området i dag attraktivt og pulserende.

oystein


Øystein Hærem
Daglig leder
oystein@slemmestadbrygge.no
908 90 921

eirik


Eirik Dahl
Teknisk sjef
eirik@slemmestadbrygge.no
975 27 576

Våre samarbeidspartnere

abbasplanviakBFKcfmoellerdronningaenergimacobe DRMAhusbankenlalalindumpinnroyken